talent-transport

Talent Transport – Vladislav “Slnko” Šarišský

 

Vladislav „Slnko“ Šarišský je zanieteným klaviristom a hudobným skladateľom. Svoj život spojil s komponovaním hudby plnej vlastných pocitov a prežívaní. Precítenia sú v jeho vystúpeniach evidentné. Naživo si ich mohli fanúšikovia vypočuť a zhliadnuť napríklad v kultovom projekte Hrana Tour, ktorá bola venovaná výnimočnej osobe Mareka Brezovského. Nielen orchester alebo divadelné inscenácie. S menom Vladislava Šarišského sa spája aj projekt Talent Transport, kde sa po jeho boku objavili ďalší dvaja hudobníci – Marián Slávka a Filip Hittrich.

Sedem rokov ste čakali, aby si mohol svet vypočuť Váš vlastný projekt Talent Transport. Hľadali ste nového člena, čo sa nakoniec podarilo. Sedem rokov je dlhou dobou. Mali ste špeciálne požiadavky alebo Vám basgitarista musel  jednoducho ľudsky „sadnúť“?
Skôr ide o zhodu životných okolností, ktoré človeku umožnia sa danej veci venovať. Láska k projektu je jedna vec, nasleduje prirodzená zhoda ciest a času a nakoniec medziľudská rovnováha, jej výsledkom je komunikácia – moment v rozhovore, kedy je povedané pochopené bez následnej osobnostnej rehabilitácie. Ide o moment, keď človek preciťuje vyššiu vôľu hospodina alebo éteru či karmickú zhodu. Vtedy je jasné, že to, čo sa deje, deje sa preto, lebo sa to asi má diať presne tak, ako sa to práve deje.

Okrem iného máte za sebou spoluprácu na niekoľkých projektoch. Azda najkultovejším sa stala Hrana Tour. Oskar Rózsa v jednom z rozhovorov popisoval, ako ste sa k projektu dostali. Hudba Vás hneď očarila. Ako Mareka Brezovského vnímate s odstupom času, keď ste sa s ním museli zžiť aj koncertne?
V určitom kontexte ako kolegu. Marek bol skladateľom hudby v tom naozajstnom zmysle slova. Jeho otec, Ali Brezovský, je slovenským hudobným skladateľom a Mareka viedol k hudbe tak prirodzene, ako vedie hudba človeka k pocitu. Marek vyštudoval kompozíciu hudby na konzervatóriu. S jeho priamym ťahom po výpovedi komponoval v puberte skladby, ktoré svojou hĺbkou zasahovali každého, kto bol s nimi konfrontovaný. V porevolučnej dobe dokumentovali život okolo tak presvedčivo, že mnohým ľuďom podarovali pocit pokoja a zmyslu javov tak často deprimujúcich a zbytočne komplikovaných. Núka sa zvoliť pre pokračovanie slovo paradox. Nie je však paradoxom, že tá hudba je aktuálna aj dnes a možno omnoho viac. Choroba myslenia našej spoločnosti (chamtivosť, závisť, neschopnosť oceniť blížneho a prijať pravdu) je stále neliečená a požiera celý národ čoraz viac, od najvyšších ustanovizní po rodinu ako takú.

Každá spolupráca obohacuje. Vráťme sa však k Talent Transport. Zozbierali ste členov, tvoríte. Ako vznikol názov? Má predznamenávať transport talentov na slovenskú scénu?
Jednoducho fonetická kvalita tohto slovného spojenia sa javila ako presná pre vyjadrenie materiálu, ktorý sa snažíme interpretovať. Iné alternatívy de facto neboli.

Do Vašich vystúpení je vkladaná pridaná hodnota. Hudba sa dá vo Vašom prejave nielen počuť, ale i vidieť a cítiť. Je zrejmé, že ju hlboko prežívate. Prezývka SLNKO vznikla už v detstve pri basketbale, je však možné, že dnes Vás podľa nej poznajú hlavne ako hudobníka, ktorý „žiari“ z pódia – vysiela energiu do publika?
Hmm, je mi jasné, že mnoho ľudí ma vníma ako toho, ktorý žiari na pódiu. Iní ma poznajú ako toho z basketbalového ihriska, iní ako spolužiaka v krčme, v triede, na koncerte, na svadbe… Viacerých nepoznám ani ja sám, a tak sa ľahko viem cítiť hlúpo. Nikde nie je napísané, že naša hudba otočí zemeguľou tam či onam, no hrať naplno – s najväčšou vôľou s tým, aby sa zmysel skladby dostal k poslucháčovi. To je to jediné, o čo sa môžeme pokúsiť, pretože nie vždy nebesia interpretovi prajú rovnako.

Talent Transport tvoria traja hudobníci, každý predstavuje jedinečnú osobnosť. Keď sa spoja tri elementy v jednom zoskupení, vzniká niečo unikátne, každý má čo ponúknuť. Čím by ste chceli prispieť slovenskej hudobnej scéne alebo modelová situácia na ulici: „Aha, vy ste muzikanti. A čo hráte?“
Chceme hrať presne takú hudbu, na akú máme. Nechceme popierať naše schopnosti kvôli marketingu či peniazom, resp. chamtivosti. Vieme, že ľudia nie sú sprostí a dokážu prijať zložitejšiu potravu. Sme ľuďmi, akými sme a inými byť nevieme. Nemáme kostýmy ani umelý image. Máme len naše schopnosti a osobnosti a vôľu z týchto parametrov vyťažiť zrnko reality či pravdy. Zvyčajná odpoveď na otázku „Čo hráte?“ je: „Hudbu. Také všeličo.“ Je to síce pre väčšinu ľudí nejasná odpoveď, no vskutku tá najpresnejšia, aká môže byť. Nikto z partie nenavrhol šaty, ktoré by našej hudbe sadli na mieru. Zatiaľ sa ukazuje nahá.

Skladáte klasickú hudbu, takisto svojimi kompozíciami dotvárate atmosféru divadelných predstavení. Má táto tvorba svoje presahy aj v projekte Talent Transport?
Má. Klasická hudba a jej geometrické zákonitosti vedú tvorcu k momentu, kedy (ak sa rozhodne pristúpiť k tvorbe) sa dokáže povzniesť nad silu a emotívnosť hudobného materiálu. Dokáže tak s ním narábať, organizovať ho do zložitejších foriem. Laický prístup to nedokáže tak ľahko, ak vôbec. Tvorca ostáva v zajatí preludov nad bazálnymi hudobnými prejavmi, kde nachádza osobné oslobodenie. To neznamená, že táto cesta nevedie k skutočnému zrkadleniu reality, ktorá je vlastnosťou skutočného umenia. Vždy, keď sa to podarí, je to výnimočný okamih. Je jedno, akou cestou sa k nemu človek dopracuje.

Slovenský hudobný konzument. Odhliadnuc od mainstreamovej produkcie, takéto projekty dávajú šancu vzniknúť novému poslucháčovi, ktorý je schopný prijímať kvalitné zážitky. Dokáže kriticky vyspelý poslucháč prežiť, združovať sa alebo je to ohrozený druh?
Nejde o šancu vzniknúť. Táto obec tu existuje veľmi dlho a nie je taká malá, ako sa môže na prvý pohľad zdať. To, že je ohrozeným druhom, je výsledkom vzdelanosti vedenia štátu. Bez iniciatívy zhora bude inteligencia vždy underground. Je to problém celej bielej civilizácie. U nás je tak čitateľný, pretože sme malá populácia. Sme vychovávaní peniazmi a peniaze chceme utrácať. Životy, lásky, čas, hodnoty, modlitby, aby sme nakoniec platili daň za život, čo už je vlastne realitou. Nemám istotu, či to čo tvoríme patrí konkrétnej skupine poslucháčov. Všimli sme si len jednu vec. Keď hráme, vynucujeme si pozornosť a sústredenie.

Inšpirujte iných ľudí ľuďmi, ktorí inšpirovali Vás. Všetko je o komunikácii. Prezraďte mená, ktoré zasiahli útroby a už ich neopustili.
Nie je jednoduché zvaliť zodpovednosť za to, čo človek vystrája, na niekoľkých ľudí. A bolo by to aj veľmi neúplné. Moment inšpirácie, či už človekom, okolnosťou, prostredím, javom, lietadlom, hocičím, v sebe ukrýva esenciu predania určitého tajomstva. Tajomstva, kvôli ktorému dokáže človek nestrácať vieru v lepší zajtrajšok, kvôli ktorému volí vždy tú zložitejšiu cestu a nebojí sa zlyhania. Ak príde zlyhanie, je jasné, že je súčasťou cesty. Moje útroby ubytovali hlavne tri osobnosti: Viktor Fedotov, Norbert Bodnár, Peter Kaščák.

Vstúpme spoločne do paralelného vesmíru, kde by ste si ako mladík nezranili koleno a pokračovali by ste v športovej kariére? Kde by sa teraz „paralelný“ Vladislav Šarišský pravdepodobne ocitol? Alebo osudovo, takto to jednoducho malo byť?
Ak by všetko nemalo byť tak, ako sa práve deje, dialo by sa všetko úplne inak.

Je kdesi v obzore aj štúdiový album?
Je. V budúcnosti.

Viac o kapele Talent Transport na Facebooku.

Vladimíra Gahérová
Foto: Facebook

29/10/2013 0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>